Video: Trường ca Cha Trương Bửu Diệp

0

TRƯỜNG CA CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

Trình diễn tại Nhà Thờ Ba Chuông

PHẦN I

PHẦN II

Comments are closed.