Phát ngôn viên Tòa Thánh điều chỉnh cách hiểu lời phát biểu của Đức Thánh Cha về các Nữ Phó Tế

0

Phát ngôn viên Tòa Thánh điều chỉnh
cách hiểu lời phát biểu của Đức Thánh Cha về các Nữ Phó Tế

75

Vào sáng thứ Sáu vừa qua, Cha Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, đã cảnh báo trước việc đưa ra những suy luận sai trái về những lời phát biểu của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô khi Ngài đề cập tới đề tài phong chức Phó Tế cho nữ giới. “Chúng ta phải thẳng thắn: Đức Thánh Cha đã không nói rằng, Ngài có dự định thiết lập chức Phó Tế cho nữ giới, và chắc chắn là Ngài đã không nói về việc phong chức Linh Mục cho nữ giới” – Cha Lombardi đã nói như thế với tư cách là câu trả lời chính thức cho mối quan tâm rất lớn về đề tài đang được bàn cãi.

Đức Thánh Cha đã suy nghĩ tới việc thiết lập một Ủy Ban Nghiên Cứu mà Ủy Ban này có nhiệm vụ khảo cứu về chức Phó Tế của nữ giới trong Giáo hội trước kia. Trong một cuộc hội kiến dành cho 900 Nữ Bề Trên Tổng Quyền, dưới dạng hỏi đáp, Đức Thánh Cha đã bày tỏ về vấn đề liệu việc nữ giới trở thành Phó Tế vĩnh viễn là điều có thể hay không. Giống như chức Linh mục và Giám mục, chức Phó Tế chỉ có thể được phong cho nam giới, tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, người ta đã thảo luận nhiều về một dạng Phó Tế mà không có chức Thánh.

Theo de.rv 13.05.2016 gs
Chuyển ngữ: J.Ngọc Hà

Comments are closed.