Chương trình hành hương ngày 03/11: Thánh Martinô, Khí Cụ Bình An Của Chúa”, Tại Đền Thánh Martinô Hố Nai

0

Chương trình hành hương ngày 03/11:
“Thánh Martinô, Khí Cụ Bình An Của Chúa”
Tại Đền Thánh Martinô Hố Nai

Ngày hành hương với chủ đề “Thánh Martinô – Khí Cụ Bình An Của Chúa” sẽ bắt đầu từ 5g00 ngày 3 tháng 11, với Thánh lễ khai mạc do cha Bề Trên tu viện chủ tế. Trong ngày, sẽ có thêm 5 Thánh lễ khác, kết thúc với lễ do Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, chủ tế, lúc 19g30.


Comments are closed.

phone-icon