Giờ cầu nguyện của Hội Dòng với lời kinh Mân Côi

0

GIỜ CẦU NGUYỆN CỦA HỘI DÒNG
VỚI LỜI KINH MÂN CÔI

Chủ đề: Kinh Mân Côi lời cầu nguyện cho hoà bình, trong Năm Thánh Dòng Đa Minh: “Được sai đi loan báo Tin Mừng”

DẪN VÀO GIỜ CẦU NGUYỆN:

Kinh Mân Côi thường được coi là lời cầu nguyện xin ơn hoà bình. Những thách thức trầm trọng, mà thế giới đang phải đối diện, đưa chúng ta đến suy nghĩ rằng: chỉ có sự can thiệp từ trên cao mới có thể hướng dẫn lương tâm của những ai đang sống trong những hoàn cảnh xung đột và những người đang nắm vận mệnh của các quốc gia; chỉ có sự can thiệp từ trên cao mới có thể đưa ra được lý do để hy vọng có một tương lai tương sáng hơn.

Kinh Mân Côi tự bản chất là lời cầu nguyện xin ơn hoà bình, bởi vì Kinh Mân Côi cốt ở việc chiêm ngắm Chúa Kitô, Thái Tử Hoà Bình, Đấng là “bình an của chúng ta” (Ep 2,14). Bất cứ người nào hiểu được mầu nhiệm về Chúa Kitô – và nói cách chính xác là mục đích của Kinh Mân Côi – thì sẽ biết được mầu nhiệm về hoà bình và làm cho hoà bình thành dự phóng của sự sống.

Hơn nữa, nhờ vào đặc tính chiêm niệm của Kinh Mân Côi và sự luân phiên liên tục lặp lại “Kinh Kính Mừng”, Kinh Mân Côi có một ảnh hưởng âm thầm trên những người lần chuỗi, làm cho họ sẵn sàng đón nhận và cảm nghiệm những điều huyền nhiệm sâu kín của Kinh Mân Côi, rồi làm lan truyền xung quang cuộc sống ơn bình an đích thực, là ơn ban đặc biệt của Chúa Kitô Phục Sinh (xc. Ga 14,27; 20,21).

Kinh Mân Côi cũng là lời cầu nguyện xin ơn hoà bình nhờ vào những hoa trái bác ái ẩn chứa trong đó. Làm sao người ta có thể chiêm ngắm Chúa Hài Nhi ở Bêlem nơi các mầu nhiệm mùa vui, trong khi đó lại không muốn đón nhận, bảo vệ và cổ võ sự sống, giảm nhẹ những gánh nặng mà trẻ em trên khắp thế giới đang phải gánh chịu?

Làm sao người ta có thể bước đi theo dấu chân của Chúa Kitô-Đấng Mặc Khải nơi các mầu nhiệm ánh sáng, trong khi đó lại không quyết định làm chứng về những “mối phúc thật” của Người trong đời sống hằng ngày? Làm sao người ta có thể chiêm ngắm Chúa Kitô mang thập giá, trong khi đó lại không cảm thấy thôi thúc cần phải hành động như “Simon thành Kyrênê” đối với anh chị em của mình đang chìm ngập trong đau khổ và thất vọng?

Cuối cùng, làm sao người ta có thể chiêm ngắm vinh quang của Chúa Kitô Phục Sinh hoặc của Đức Maria-Mẹ Mân Côi, trong khi đó lại không khao khát làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, công chính hơn, và hơn nữa phù hợp hơn với chương trình của Thiên Chúa?

Tóm lại, khi chúng ta đặt trọng tâm nơi Chúa Kitô, mà cầu nguyện mọi nơi mọi lúc trong năm thánh này, thì Kinh Mân Côi mời gọi chúng ta dấn thân như những người kiến tạo hoà bình cho thế giới này. Chỉ có thể thoát khỏi những vấn đề của thế giới hôm nay, Kinh Mân Côi giúp chúng ta kiểm soát chúng và rao giảng thông qua sức mạnh của Tin Mừng với một cái nhìn quảng đại và có trách nhiệm. Kinh Mân Côi mang lại cho chúng ta sức mạnh để đối diện với những khó khăn của thế giới với khẳng định chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ phù trợ chúng ta và thôi thúc chúng ta dấn thân làm chứng trong mọi hoàn cảnh về tình thương là mối dây hiệp nhất rất tuyệt vời (Cl 3,14).

BÀI HÁT KHAI MẠC: Laudare, Benedicere, Prædicare.

( Sơ BTTQ – Maria Đinh Thị Sáng, rước nến Năm Thánh )

SUY NIỆM MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ VUI

1. Mầu nhiệm 1: Sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,26-38):

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”
Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Ý cầu nguyện: Trong mầu nhiệm này, chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những người đang sống trong nghèo khổ; cho tất cả những người không có gì để sống; cho những quốc gia phải mang gắng nợ nần quá nặng; và cho tất cả những đất nước và các cộng đồng đang cố gắng tìm kiếm trợ giúp trong vô vọng.

(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

2. Mầu nhiệm 2: Đức Mẹ đi thăm Bà Isave 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,39-45):

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Ý cầu nguyện: Trong mầu nhiệm này, chúng ta cầu nguyện cho công trình tạo dựng, trong đó chúng ta là một thành phần. Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho toàn thể vũ trụ và những thụ tạo trong đó, và xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và ý chí để trở nên những người biết bảo vệ các nguồn tài nguyên trong vũ trụ vì vinh quang của Thiên Chúa và vì thiện ích của mọi loài thụ tạo.

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.

3. Mầu nhiệm 3: Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu trong hang đá 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2,1-7):

Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

Ý cầu nguyện: Trong mầu nhiệm này, chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những người dù là nam hay nữ mà đang là nạn nhân của tình trạng buôn bán tình dục; hãy nghĩ đến những người đang bị bóc lột trong các lãnh vực sản xuất nông nghiệp, các nhà máy và các hầm mỏ, nhất là phụ nữ và trẻ em; chúng ta hãy nghĩ đến những người bị hạ thấp phẩm giá đến nỗi chỉ còn là những dụng cụ sản xuất và buôn bán, chứ không còn là con người nữa.

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.

4. Mầu nhiệm 4: Đức Me dâng Chúa Giesu vào Đền Thánh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2,22-32):

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Muôn lạy Chúa, giờ đây
theo lời Ngài đã hứa,
xin để tôi tớ này được an bình ra đi.
Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ
Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:
Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,
là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

Ý cầu nguyện: Trong mầu nhiệm này, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa bảo vệ tất cả những anh chị em di dân đang phải rời bỏ nhà cửa-gia đình để đi tìm kiếm công ăn việc làm và những vận hội mới nơi những đất nước khác. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho những người tị nạn đang ở trong tình trạng buộc phải từ bỏ tất cả để chạy trốn khỏi nạn bạo lực, xin Thiên Chúa đoái thương bảo vệ họ và ban cho họ tìm được một cộng đồng đón tiếp họ.

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.

5. Mầu nhiệm 5: Đức Mẹ tìm được Chúa Giêsu trong Đền Thánh 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 2,41-50):

Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! ” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? “Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

Ý cầu nguyện: Trong mầu nhiệm này, chúng ta hãy nghĩ đến tất cả những nạn nhân của bạo lực và chiến tranh, những người đang sống trong sợ hãi, những người đã mất hết những người thân và những gì thân thiết vì bạo lực hoặc do những kẻ gây nên bạo lực cho người khác. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn bình an đã được Chúa Giêsu Kitô hứa ban, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh.

Ban truyền thông

Comments are closed.

phone-icon