Suy niệm với Mẹ, thứ Năm ngày 27.10.2016

0

Thứ Năm, ngày 27.10.2016 – Tuần XXXI TN, NĂM C
Lc 13, 31-35

“Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!” (Lc 13,31)

Như Mẹ: Đức Giêsu ra tay xua trừ ma quỷ và chữa lành bệnh tật cho mọi người. Vì thế mà có kẻ muốn ám hại Người. Xưa Đức Giêsu tỏ lòng yêu thương con cái thành Giêrusalem, thì nay Người vẫn luôn yêu thương tất cả chúng ta, dù cho chúng ta có đón nhận hay khước từ Người.

Với Mẹ: Trong cơn lốc của cuộc sống hiện đại, nhiều người đánh mất lương tâm của mình vì những đồng tiền bẩn thỉu. Vì tiền, người ta dễ dàng sát hại lẫn nhau. Xin Chúa giải phóng con người ngày nay khỏi những lối sống tàn ác này.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ biết rõ là có bao nhiêu người đang bị sát hại hằng ngày. Xin Mẹ thương cứu giúp họ. Và xin Mẹ cũng gìn giữ chúng con khỏi những lối sống gian manh xảo trá của thế gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon