Tôi sẽ không dâng lễ toàn thiêu hay lễ tế cho bất cứ thần nào khác… – Suy niệm CN XXVIII TN, năm C

0

Tôi sẽ không dâng lễ toàn thiêu hay lễ tế
cho bất cứ thần nào khác ngoại trừ một mình Thiên Chúa (2V 5,17)

77

Naaman đã miễn cưỡng dìm mình xuống sông Jordan bảy lần, nhưng dẫu sao ông cũng đã làm điều đó. Và như thế mỗi lần dìm mình xuống dòng sông ông nhận được sự chữa lành nhiều hơn. Vâng, thân thể của ông đã được chữa lành. Nhưng sâu xa hơn nhiều, tâm hồn ông đã được chữa lành khi ông thực sự tin tưởng vào Thiên Chúa.

Tương tự như vậy, mười người phong hủi đến với Chúa Giêsu, và Ngài đã yêu cầu họ hãy làm tất cả để tỏ cho các tư tế biết là họ đã được chữa lành. Tất cả họ đã ra đi, và một người trong số họ, từng bước gỡ mình ra khỏi sự nghi ngờ và sự cô độc. Một sự chữa lành đầy ý nghĩa đã xảy ra nơi thân xác anh ta, nhưng hơn thế nữa một sự chữa lành lớn lao hơn đã xảy ra trong tâm hồn anh khi anh đến gặp Đức Giêsu trong một ánh sáng mới.

Tất cả chúng ta đều có những phần trong cuộc sống của chúng ta cần được chữa lành: có lẽ trong thân xác chúng ta, trong những mối tương quan, hoặc trong những suy nghĩ nội tâm của chúng ta. Vâng, Thiên Chúa muốn hồi phục chúng. Nhưng Ngài cũng muốn giúp chúng ta đạt đến sự hiểu biết Ngài cách sâu xa hơn. Ngài muốn làm cho chúng ta nhận biết tình yêu của Ngài để được tình yêu ấy ấp ủ. Ngài muốn làm cho chúng ta nhận biết quyền năng của Ngài và cảm nghiệm được quyền năng ấy.

Vì thế khi bạn dâng những nhu cầu của bạn cho Chúa, thì cũng hãy dâng cả trái tim của bạn cho Ngài. Mỗi lần dìm mình xuống sông Jordan là một sự lựa chọn có ý thức đã mở ra cho Naaman những phúc lành của Thiên Chúa. Mỗi bước hướng về vị tư tế đã giúp cho người phong hủi xưa nhìn thấy Chúa Giêsu như là Đức Chúa. Thiên Chúa đang đòi bạn phải nhận lấy những bước nào? Cho dù những bước ấy là gì, bạn hãy quyết định thưa vâng (yes), và Thiên Chúa sẽ trả lời bằng việc trao ban ân sủng sự sống cho bạn.

Có lẽ chúng ta chưa bao giờ từ bỏ nhưng tiếp tục lắng nghe và vâng phục. Có lẽ tất cả chúng ta đều nhận lấy từng bước trong niềm tin và lớn lên trong sự phó thác vào Thiên Chúa. Tâm hồn chúng ta sẽ lớn lên nhờ tin tưởng và tôn thờ bởi vì chúng ta sẽ đoán chắc rằng “không có Thiên Chúa nào trên trần gian này” như Thiên Chúa của chúng ta (2V 5,15). Ngài là Đấng trung thành!

“Lạy Chúa Giê su, con muốn nhận lấy tất cả những gì Chúa dành cho con. Xin hãy chỉ cho con những bước mà Chúa muốn con thực hiện. Chúa là niềm hy vọng và sức mạnh của con”. 

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ:  Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon