Suy niệm với Mẹ, thứ Ba ngày 15.11.2016

0

Thứ Ba, ngày 15.11.2016 – Tuần XXXIII TN, NĂM C
Lc 19, 1-10

“Ông Dakêu liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó” (Lc 19,4).

Như Mẹ: Ông Dakêu giàu về tiền của nhưng lại nghèo về danh dự. Ông bị mọi người coi khinh vì cái nghề thu thuế của ông. Trong ông có một sự khát khao mãnh liệt là được gặp Đức Giêsu. Nhưng tại sao ông lại muốn gặp Người? Vì ông đã nghe về tình thương của Đức Giêsu đối với mọi người, nhất là những người tội lỗi như ông.

Với Mẹ: Ông Dakêu đã tìm cách vượt qua các rào cản như thân hình nhỏ bé và đám đông để được gặp Chúa. Cuộc gặp đó đã biến đổi đời ông. Xin cho chúng con một lòng khao khát tìm gặp Chúa: gặp Chúa trong cầu nguyện, gặp Chúa nơi tha nhân và gặp Chúa trong cuộc đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, nhiều người trên thế giới chưa hề biết Chúa Giêsu, xin Mẹ bắc nhịp cầu nối để họ cũng được gặp Người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.