Suy niệm với Mẹ, thứ Năm ngày 17.11.2016

0

Thứ Năm, ngày 17.11.2016 – Tuần XXXIII TN, NĂM C
Lc 19, 41-44

“Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương…” (Lc 19,41).

Như Mẹ: Đức Giêsu nhìn thấy trước tai ương sắp ập xuống trên thành chỉ vì tội lỗi của họ. Thiên Chúa phải dùng đến biện pháp sửa phạt để mong con người nhận ra con đường sai quấy mà trở về với Thiên Chúa; nhờ thế họ mới được sống hạnh phúc. Đức Giêsu đã khóc vì thấy họ dại dột để rồi phải chuốc lấy đau thương.

Với Mẹ: Chúa đau lòng khi thấy con người tội lỗi. Xin Chúa thương đến thế giới này. Ôi lạy Chúa, khi bị treo trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho người trộm cướp biết ăn năn, xin cũng tha thứ cho chúng con là kẻ tội lỗi.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, đã bao lần Mẹ đã hiện ra nhắn nhủ và cũng đã phải khóc lóc khổ sầu vì chúng con. Chúng con cầu xin cho thế giới được ơn sám hối.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.