“Con đường đúng đắn” – Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày mồng 02.03.2017

0

“Con đường đúng đắn”
Bài Giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày mồng 02.03.2017

79

Con người phải chọn lựa giữa sự thiện và sự ác. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm ngày thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.

Thiên Chúa đã sáng tạo nên chúng ta để sống trong sự tự do. Sự chọn lựa nằm ở nơi chúng ta, nhưng Thiên Chúa không để cho chúng ta phải cô đơn – Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Thiên Chúa chỉ cho chúng ta con đường qua các giới răn của Ngài.

Đối với các môn đệ, việc hiểu về con đường Thập Giá của Chúa Giê-su là điều rất khó. Nếu không có Chúa Ki-tô thì sẽ không có Thiên Chúa. Thiên Chúa mà không có Chúa Ki-tô thì không hiện hữu. Nếu con người xa cách thực tế này thì họ cũng xa cách Thập Giá của Chúa Giê-su, xa cách chân lý về các vết thương của Chúa, xa cách Tình Yêu và Đức Ái của Thiên Chúa, xa cách ơn cứu độ và bước đi trên con đường ý thức hệ.

Đức Thánh Cha đã diễn tả sự quan sát của Ngài bằng cách trích dẫn một nhà văn người Pháp sống vào thế kỷ XX. Trong câu chuyện được trích dẫn có một người theo chủ thuyết bất khả tri, ông ta hướng về một tín hữu và cho biết rằng, ông ta không hiểu được chuyện Chúa Ki-tô là Thiên Chúa. Người tín hữu liền trả lời cho người theo chủ thuyết bất khả tri rằng, đối với mình, đó không phải là một vấn đề. Trái lại, đối với người tín hữu, vấn đề nằm ở chố nếu Thiên Chúa không phải là Đức Ki-tô. Thiên Chúa đã trở thành xác phàm, đó là nền tảng căn bản cho mọi công việc của Lòng Xót Thương. Những vết thương của những người anh chị em chúng ta chính là những vết thương của Chúa Ki-tô, những vết thương của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta sẽ không thể sống Mùa Chay nếu như không có thực tế này: Chúng ta phải hoán cải, không phải để trở về với một Thiên Chúa trừu tượng, nhưng là trở về với một Thiên Chúa cụ thể, Đấng đã trở thành Chúa Ki-tô.”

Ai muốn đi theo Chúa Ki-tô, người ấy phải thống nhất với chính mình, và phải vác lấy Thập Giá mỗi ngày. Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta con đường. Thay vì chọn theo con đường dễ dãi đầy tiện nghi và theo ý riêng, người ta phải đứng trong sự phục vụ người khác, trong sự tôn thờ Thiên Chúa. “Đó là con đường đúng đắn.” Con đường đứng đắn duy nhất hệ tại ở chỗ đi theo Chúa Ki-tô chịu đóng đinh.

Theo Zenit 2.03.2017

Lm. Đa-minh Thiệu

Comments are closed.