Suy niệm với Mẹ, thứ Ba ngày 07.03.2017

0

Thứ Ba, ngày 07.03.2017 – Tuần I MÙA CHAY, NĂM A
Mt 6, 7-15
“Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển” (Mt 6,9)

Như Mẹ: Danh Chúa là chính Chúa. Danh thánh Chúa trổi vượt trên mọi danh hiệu trên trần gian này. Việc biết và yêu mến danh Cha là điều mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong kinh Lạy Cha. Chúng ta được mời gọi cầu xin cho mọi người nhận biết và yêu mến danh thánh của Chúa Cha. Ước gì được như vậy!

Với Mẹ: Cha ơi, chúng con thật diễm phúc được làm con của Cha. Xin Cha làm cho mọi người thuộc mọi quốc gia nhận biệt danh Cha là thánh, rồi hết lòng yêu mến và phụng thờ Cha cho phải đạo làm con.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ thật diễm phúc vì đã biết và yêu mến danh Cha. Mẹ đang ở trong vương quốc của Cha. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu, Đấng đang ngự bên hữu Chúa Cha, bênh vực cho chúng con trước toà Cha, để mai sau chúng con cũng ở trong Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.