Suy niệm với Mẹ, thứ Ba ngày 14.03.2017

0

Thứ Ba, ngày 14.03.2017 – Tuần II MÙA CHAY, NĂM A
Mt 23, 1-12

“Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống;
còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,12)

110

Như Mẹ: Ở đời, người ta thích tự tôn mình lên. Nhưng người môn đệ lại phải hạ mình xuống. Khiêm nhường là một đức tính rất cần thiết đối với người môn đệ của Chúa Kitô. Chúa Kitô là Chúa, nhưng đã hạ mình xuống làm người thấp hèn. Sự khiêm hạ của Chúa dạy cho chúng ta cần phải biết sống khiêm nhường, để được chính Thiên Chúa tôn lên.

Với Mẹ: Chúa là Vua Cao Cả. Chúa ưa thích những kẻ khiêm nhường, và hạ bệ những phường lòng trí kiêu căng. Xin cho những người tín hữu Kitô biết tôn Chúa lên trên hết mọi sự, và nhận mình là tội nhân trước nhan Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ thật khiêm nhường khi nhận mình là nữ tì của Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống như tôi tớ của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.