Suy niệm với Mẹ, thứ Tư ngày 15.03.2017

0

Thứ Tư, ngày 15.03.2017 – Tuần II MÙA CHAY, NĂM A
Mt 20, 17-28

“Ai muốn làm lớn giữa anh em,
thì phải làm người phục vụ anh em” (Mt 20,26)

114

Như Mẹ: Theo quan niệm của người đời, lãnh đạo là dùng uy mà cai trị thiên hạ. Còn Chúa Giêsu thì quan niệm lãnh đạo là phục vụ. Phục vụ là một đòi hỏi đối với người môn đệ. Chúa Giêsu dạy chúng ta bài học về phục vụ: càng muốn làm lớn thì càng phải phục vụ, càng làm lớn càng phải tỏ ra khiêm nhường.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là Vua của muôn loài. Chúa đã đến trần gian này không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ và hiến dâng mạng sống mình vì loài người. Xin cho các tu sĩ nam nữ tận tâm với ơn gọi của mình mà phục vụ tha nhân nhiệt tình hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ đã tận tình phục vụ gia đình bà Êlisabét khi đến thăm bà. Xin Mẹ dạy chúng con biết sẵn sàng giúp đỡ tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.