Suy niệm với Mẹ, thứ Tư ngày 22.03.2017

0

Thứ Tư, ngày 22.03.2017 – Tuần II MÙA CHAY, NĂM A
Mt 5, 17-19

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê… nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17).

140

Như Mẹ: Luật Môsê quy định những cách hành xử đối với Thiên Chúa và đối với trật tự xã hội của con người. Luật làm cho con người sống trong trật tự hài hoà. Chúa Giêsu đến không phải là để bãi bỏ Luật đó, nhưng là để kiện toàn. Tại sao phải kiện toàn? Xin lấy một ví dụ: Luật xưa dạy phải trả thù; còn Chúa Giêsu dạy phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Như thế, Chúa Giêsu đã kiện toàn Luật.

Với Mẹ: Thiên Chúa là Đấng đã ban hành Luật cho Dân Chúa, để nhờ giữ Luật, họ được phúc lành của Ngài. Xin Chúa hướng dẫn chúng con sống theo giới luật yêu thương của Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, Mẹ là người đã thực hành lời Chúa một cách trọn hảo, xin Mẹ dạy dỗ chúng con biết sống theo Lời của Ngài.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.

phone-icon