Thơ: Haiku ( Trang 7 )

0

9

Mẹ Maria ơi,
Con dâng Mẹ
Đóa hoa lòng.

10

Quê mình
Hạt nắng trong veo
lung liêng cánh phượng hồng.

11

Dòng sông quê
Tìm trong thương nhớ
Bạn hiền xưa.

12

Giữa tuổi thanh xuân
Con nhớ Đấng dựng nên mình
Hiểu đời phù vân.  (x.Gv 12, 1)

LỜI BÌNH

Hoa lòng, hoa phượng quê hương…
Dâng lên Mẹ.
Trong ký ức, dĩ vãng, hiện tại – một tâm hồn dâng hiến.
Để thấy đời tươi đẹp.
Đẹp. Đẹp lắm…
Nhưng vẫn chỉ là phù vân.
“Phù vân, quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân –Vanitas vanitatum, ommia, vanitas”  (GV 1,2-3) (Salomon)

Hàn Cư Sĩ

( Còn tiếp trang 3 )

1 2 3 4 5 6 7

Comments are closed.