Thơ: Haiku ( Trang 7 )

0

33

Gặp con
Bơ vơ giữa đời
Lòng đau.

34

Nụ cười con gái nhỏ
ấm áp
lòng cha.

35

Con gái nhỏ
trước ngực cha
viên gạch khóc òa.

36

Con gái nhỏ
trên lưng cha
nước mắt lẫn hồ.

37

Con gái nhỏ
chập chững bước đi
Cha bật tiếng cười.

38

Con tới lớp
Cha tới công trường
Mẹ còn nhớ thương.

39

Mẹ biền biệt xa xứ
Con mồ côi
Người – Cha tôi.

40

Cha ời
ngần ấy yêu thương
dành hết cho con!

LỜI BÌNH

Từng phiên khúc yêu thương – tình cha,
hoàn cảnh – chan chảy trong lòng người,
trong lòng ta,
để lắng đọng trong
“ngần ấy yêu thương / dành hết cho con!”.

Hàn Cư Sĩ

( Còn tiếp trang 6)

1 2 3 4 5 6 7

Comments are closed.