Suy niệm với Mẹ, thứ Tư ngày 25.10.2017

0

Thứ Tư, ngày 25.10.2017 – Tuần XXIX THƯỜNG NIÊN, NĂM A
Lc 12, 39-48
“Hãy sẵn sàng” (Lc 12,39)

210

Như Mẹ: Dụ ngôn “người quản lý trung tín” trong bài Tin Mừng dạy chúng ta về thái độ tỉnh thức, sẵn sàng bằng cách kiên trì và trung tín trong trách nhiệm của mình. Việc bảo vệ phần rỗi đời đời là việc phải làm liên tục và bền đỗ. Sẵn sàng làm việc bác ái, sẵn sàng từ bỏ cái tôi ích kỷ, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi mời.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con là những “quản gia” của Chúa. Tất cả những gì chúng con có: sự sống, tài năng, sức khỏe đều là ơn Chúa tặng ban để làm sáng danh Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho chúng con và tha nhân. Xin cho chúng con biết sử dụng ân ban của Chúa như những quản gia trung tín và khôn ngoan.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn,
xin dạy chúng con biết chu toàn bổn phận của mình là nhận ra và sống thánh ý Chúa mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.