Đã không nghĩ phải dành cho được (chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa) (Pl 2,6) – Suy niệm CN Lễ Lá

0

Suy niệm: Pl 2,6-11

Chúa Nhật Lễ Lá về Cuộc Khổ Nạn của Chúa (25.3.2018)

Đã không nghĩ phải dành cho được (chức vị đồng hàng cùng Thiên Chúa) (Pl 2,6)

Hôm nay là một trong những ngày quan trọng nhất của năm. Đó là ngày để tập trung vào Chúa Giêsu và chiêm ngắm Người trên thánh giá – vì chúng ta và vì ơn cứu độ của chúng ta. Đó là một ngày để tôn vinh Đấng mà toàn bộ cuộc sống của mình là một sự cho đi, không nắm giữ quyền lực, Đấng chữa lành và phục hồi, không chia rẽ và không cạnh tranh. Đó là một ngày để ca ngợi Chúa Giêsu vì Người đã chiến thắng tội lỗi và cái chết qua hành động trong sáng và tình yêu hiến tế của Người.

Bằng sự khiêm tốn và vâng phục của mình, Chúa Giêsu đã không để mình bị cám dỗ kiêu hãnh hầu bằng Thiên Chúa và mọi cám dỗ mà tất cả con cái Adam đã từng phạm. Chúa Giêsu đã chỉ ra con đường lên Thiên đàng không phải là nắm giữ cho chính mình và đấu tranh chống lại người khác. Đó không phải là điều chúng ta tìm kiếm và đó không phải là một vương quốc mà chúng ta chinh phục. Không, cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá minh chứng rằng con đường lên thiên đàng là một trong những con đường đón nhận cách quảng đại thay vì sự chiếm hữu ích kỷ.

Điều này có thể nghe quá lớn lao và anh hùng đến nỗi chúng ta có thể nghĩ rằng đó là điều ngoài sự mong đợi của chúng ta. Nhưng không có gì có thể xa hơn sự thật. Thiên Chúa nhìn thấy mọi hành động từ bỏ chính mình, mọi quyết định để đặt những nhu cầu của người khác trước nhu cầu của chúng ta, mọi quyết định để vét rỗng chính bản thân chúng ta. Khi chúng ta hy sinh thời gian để giúp đỡ con cái chúng ta giải quyết một vấn đề hóc búa khác, Thiên Chúa nhìn thấy điều đó. Khi chúng ta cẩn thận lắng nghe chồng (vợ) nói với chúng ta về một làm việc khó khăn của anh/cô ấy, ngay cả nếu ngày sống của chúng ta không tốt đẹp gì hơn, Thiên Chúa nhìn thấy điều đó. Khi chúng ta mở cửa sổ xe hơi của chúng ta và cho một người vô gia cư thức ăn hay tiền, Thiên Chúa nhìn thấy điều đó. Người nhìn thấy tất cả và Người sẽ thưởng công chúng ta vì những việc làm đó.

Mỗi mọi hành động từ bỏ chính mình là một sự phản ánh của thập giá. Và vì điều đó, mỗi hành động từ bỏ chính mình sẽ làm ấm lên trái tim của Chúa Cha và lay động Người chấp nhận chúng ta nhiều hơn nữa như chính Người đã làm đối với Chúa Giêsu.

Vì thế hôm nay hãy dán mắt bạn vào Chúa Giêsu và hãy để cho tình yêu tự hủy của Chúa lay động bạn nên giống Người nhiều hơn nữa.

“Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa vì thập giá của Chúa! Lạy Chúa, xin dạy con đi theo con đường tình yêu của Chúa”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.