Một việc lành đã làm … (Cv 4,9) – Suy niệm CN IV PS

0

Chúa Nhật IV Phục Sinh
Suy niệm: Cv 4,8-12
Một việc lành đã làm … (Cv 4,9)

Phêrô vừa mới chữa lành cho một người ăn mày. Những người làm chứng phép lạ thì rất ngạc nhiên, nhưng những người lãnh đạo thì khó chịu vì Phêrô nói rằng đó là do Chúa Giêsu đã chữa cho người đó – chính Chúa Giêsu Đấng họ đã đóng đinh. Có gì ngạc nhiên đâu vì chính họ đã bắt Người!

Chúa Giêsu muốn chúng ta làm những việc lành mỗi ngày. Người muốn chúng ta đi ra và giúp đỡ những người đang cần được giúp đỡ. Như Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói: “Thật quan trọng đối với Chúa Giêsu, trên hết mọi sự, là ra đi cứu vớt những người đang tản lạc, chữa lành những vết thương cho những người đau ốm và đưa mọi người trở về với gia đình của Thiên Chúa” (Homily, February 15, 2015).

Như Đức Thánh Cha thường nhắc nhớ chúng ta, có một mối tương quan mật thiết giữa việc chúng ta được đổ đầy tình yêu của Thiên Chúa và ước muốn của chúng ta để làm những việc lành cho những người khác. Chúng ta càng được ban tràn đầy tình yêu Chúa, chúng ta sẽ càng muốn đáp trả lại Người – bằng những quà tặng của sự ngợi khen và quà tặng của những việc lành phúc đức.

Không như Phêrô, nếu nghi ngờ rằng chúng ta sẽ bị bắt và bị tống ngục vì làm những việc lành nhân danh Chúa Giêsu. Nhưng như Phêrô, những việc lành của chúng ta sẽ có cùng hiệu quả cho con người hôm nay như Phêrô đã làm cho những người ngày xưa. Những việc lành sẽ làm mềm lòng con người. Chúng sẽ giúp họ tin rằng tình yêu của Thiên Chúa thì có thực và đầy sức mạnh. Chúng có thể chiếu sáng một số điều đối lập, nhưng thậm chí không hề làm giảm đi sức mạnh của sự làm chứng của bạn.

Vì thế, chúng ta hãy cầu nguyện mỗi ngày và xin Chúa Giêsu ban tràn đầy tình yêu của Người cho bạn. Tình yêu của Chúa là chất xúc tác có thể lay chuyển bạn yêu thương và phục vụ những người xung quanh bạn. Rồi bạn sẽ trở nên nhân hậu như bạn có thể. Hãy nắm bắt những cơ hội.

Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy thực hiện những việc lành. Chúng ta có thể không can đảm như Phêrô, nhưng tất cả chúng ta đều biết cách thực hiện những hành động yêu thương và tử tế cách ngẫu nhiên. Vì thế bạn hãy bắt đầu ngay hôm nay. Hôm nay, bạn hãy quyết định sống chân thành, có ích, nhân hậu và động lòng trắc ẩn. Các hành động tình yêu của bạn sẽ lây lan. Ai biết được? Thậm chí chúng có thể lôi kéo một số người đến gần với Thiên Chúa hơn!

“Lạy Chúa, xin hãy ban tran đầy tình yêu của Chúa cho con. Xin hãy truyền cảm hứng cho con để con thực hiện những việc tốt lành cho những người khác”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.