Hãy thấm nhuần Thần Khí – Suy niệm Chúa Nhật 20 TN, Năm B

0

Hãy thấm nhuần Thần Khí
(Ep 5,18)

Suy niệm: Ep 5,15-20

Hôm nay là ngày thi. Và để làm cho nó dễ dàng hơn một chút, chúng tôi đã in lại bài đọc thứ hai của ngày hôm nay:
Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu ché, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa. Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.

Hãy điền vào chỗ trống – xác định năm sự chuyển biến quan trọng trong đoạn này:

1. Từ khờ dại đến khôn ngoan (wise) (câu 15).
2. Từ dốt nát để hiểu rõ ý (will) của Chúa (câu 17).
3. Từ say sưa rượu chè để trở thành thấm nhuần (filled) với Thần Khí (câu 18).
4. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh (psalm), thánh thi (hymns) và thánh ca (spiritual songs) do Thần Khí linh hứng (câu 19).
5. Hãy luôn luôn tạ ơn (thanks) về mọi sự (câu 20).

Phaolô nói: “Hãy thấm nhuần Thần Khí” và Ngài nói với chúng ta như thế nào. Vì vậy, trong lời cầu nguyện của bạn ngày hôm nay, hãy làm ba điều:

1. Đọc một câu thánh vịnh và cầu xin Chúa Thánh Thần ban đầy ân sủng và sự khôn ngoan của Chúa cho bạn. Hãy cố gắng cảm nhận những gì Ngài đang nói với bạn: có lẽ là một cái nhìn sâu sắc mới, có lẽ là một cảm giác khích lệ, có lẽ là hướng dẫn về cách hành động trong công việc hôm nay.
2. Hãy cảm ơn Chúa Giêsu vì tất cả các phước lành của bạn.
3. Hãy nói chuyện với mọi người bạn gặp ngày hôm nay với lòng tử tế và tình yêu, sự rộng lượng và kiên nhẫn. Hãy hát thánh ca của bạn cho họ nghe.

“Lạy Chúa, hãy đến và ban tràn đầy tình yêu của Chúa cho con”.

Theo the Word Among us
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP

Comments are closed.

phone-icon