Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 21.10.2018

0

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 21.10.2018

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Bài Tin Mừng hôm nay (xc. Mc 10,35-45) tường thuật lại việc Chúa Giê-su canh tân và cố gắng sửa dậy các môn đệ của Ngài với một sự kiên nhẫn lớn lao, trong khi Ngài làm cho các ông chuyển từ cách nghĩ của thế gian sang cách nghĩ của Thiên Chúa. Cơ hội để Chúa Giê-su thực hiện điều này chính là lời khẩn xin của hai người anh em, Gia-cô-bê và Gio-an, hai trong số tất cả các môn đệ mà Chúa Giê-su đã gặp và đã gọi họ đi theo Ngài. Cho tới lúc ấy thì họ đã đi với Ngài được một quãng đường dài, và thuộc về nhóm Mười Hai Tông Đồ. Trong khi họ lên đường tiến về Giê-ru-sa-lem, và với tất cả sự háo hức, các môn đệ mong chờ rằng, ở đó vào ngày Đại Lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su sẽ thành lập Vương Quốc của Thiên Chúa, hai người anh em trên đã lấy hết sức can đảm và tiến tới trước mặt Thầy để xin rằng: “Xin cho hai anh em chúng con, một đứa ngồi bên hữu, một đứa ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang” (Mc 10,37).

Chúa Giê-su biết rõ Gia-cô-bê và Gio-an đang được gây phấn chấn bởi sự hào hứng đối với Ngài cũng như đối với những điều thuộc về vương quốc mới, nhưng Ngài cũng biết rằng, những mong chờ và niềm hăng hái của họ lại bị ô nhiễm bởi tinh thần thế tục. Vì thế Ngài trả lời rằng: “Các anh chẳng biết mình xin điều gì” (Mc 10,38). Trong khi họ nó về “những ngai vàng vinh quang” mà họ sẽ được ngồi lên bên cạnh Chúa Giê-su là vua, thì Ngài lại nói về một “chén” mà Ngài sẽ phải uống, và về một “Phép Rửa” mà Ngài sẽ phải chịu, có nghĩa là cuộc khổ hình và cái chết của Ngài.

Vì vẫn còn nhắm tới những đặc quyền đặc lợi to lớn, nên Gia-cô-bê và Gio-an đã trả lời với tất cả sự hào hứng rằng: “Thưa, được!”. Nhưng ở đây các ông cũng không thực sự nhận ra được mình đang nói gì. Chúa Giê-su loan báo cho các ông biết rằng, các ông sẽ phải uống chén cũng như sẽ phải chịu Phép Rửa của Ngài, có nghĩa là, giống như mọi người môn đệ khác, hai ông cũng phải tham dự vào Thập Giá của Ngài khi đến giờ đến buổi. “Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ai thỉ kẻ ấy được” (Mc 10,40) – Chúa Giê-su bổ sung thêm. Qua đó Ngài muốn nói: Giờ đây hãy đi theo Thầy và hãy học con đường Tình Yêu với tư cách là con đường “mất mát”, và Cha trên trời sẽ thưởng công cho. Con đường Tình Yêu luôn luôn là một con đường “mất mát”, vì yêu thương có nghĩa là, thôi tìm kiếm bản thân, từ bỏ sự quy ngã để phục vụ người khác.

Sau đó Chúa Giê-su nhận ra rằng, mười môn đệ kia đã tỏ ra bực bội với Gia-cô-bê và Gio-an, và cũng thể hiện một cách nghĩ theo tinh thần thế tục giống hệt như hai người môn đệ đó. Và điều ấy đã tạo cơ hội để Ngài đưa ra một lời giáo huấn, mà lời Giáo huấn đó cũng có giá trị đối với tất cả các Ki-tô hữu thuộc mọi thời đại, kể cả chúng ta nữa. Ngài nói: “Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người” (Mc 10,42-44). Đó là quy luật dành cho người Ki-tô hữu. Sứ điệp của vị Thầy rất rõ ràng: trong khi những kẻ làm lớn trên thế gian thì tự xây “ngai vàng” cho quyền lực riêng của mình, thì Thiên Chúa lại chọn một chiếc ngai gây khổ ải, tức Thánh Giá, từ trên đó Ngài sẽ cai trị và ban tặng sự sống: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10,45) – Chúa Giê-su cho biết như thế.

Con đường phục vụ chính là phương dược hữu hiệu nhất trong việc khắc trị căn bệnh tìm kiếm chỗ nhất; nó là viên thuốc dành cho những người đang đeo đẳng lối suy nghĩ tiến thân, kiếm tìm chỗ nhất, mà sự kiếm tìm ấy đang thiêu đốt rất nhiều người, và ngay cả các Ki-tô hữu, Dân của Thiên Chúa, cũng không tránh khỏi việc kiếm tìm những cấp bậc trong Giáo hội. Vì thế, với tư cách là những người môn đệ Chúa Ki-tô, chúng ta hãy đón nhận Tin Mừng này như là một lời mời gọi hoán cải, hầu làm chứng với tất cả sự can đảm và lòng quảng đại cho một Giáo hội biết cúi mình xuống dưới chân những con người cùng rốt, để phục vụ họ với Tình Yêu và sự đơn thành. Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ đã đồng tâm nhất trí với Thánh Ý Thiên Chúa cách hoàn hảo và khiêm nhượng, giúp chúng ta biết hân hoan bước theo Chúa Giê-su trên con đường phục vụ, tức con đường vương đế dẫn tới Thiên Đàng.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật ngày 21 tháng 10 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.