Thơ: Danh xưng Giuse

0

Tên Giuse lạ biết bao
Nghĩa là “phần được thêm vào” mà thôi (*)
Bình thường mà lại tuyệt vời
Trở nên quan trọng hơn người thế gian
Giuse công chính nhờ tin
Mọi điều Thiên Chúa quyền linh quan phòng
Âm thầm hành động hết lòng
Giuse xứng đáng thưởng công đời đời
Chuyên cần nhiệm vụ song đôi
Phu Quân, Dưỡng Phụ không ngơi chu toàn

TRẦM THIÊN THU

(*) Tên Giuse theo tiếng Do Thái là יוֹסֵף [Yosef], tiếng Hy Lạp là Ἰωσήφ [Ioseph], có nghĩa là “thêm vào” – tức là phần phụ, không quan trọng, tương tự nhạc nền làm nổi bật giọng ca.

Comments are closed.