Thơ: Cầu Mẹ Ngàn Hoa

0

Nắng vàng thiêu đốt mùa hè
Như cơn đại dịch cách ly con người
Diệu kỳ bất chợt mưa rơi
Gội mát cuộc đời thoát nắng gắt gao
Lệnh phong tỏa cũng nới theo
Tín nhân hạnh phúc vui reo thỏa lòng
Cầu xin Mẹ Chúa Thiên Đường
Mưa những đóa hồng tô đẹp Tháng Năm
Giữ cho thế giới bình an
Cách riêng cho nước Việt Nam an lành
Thoát mọi mưu chước yêu tinh
An toàn thực sự, dẫu bình thường thôi

TRẦM THIÊN THU
Chào Tháng Năm – 2020

Comments are closed.