Thơ: Noi gương Thánh Catarina Tiến Sĩ – Sống bác ái

0

Nữ Thánh Catarina khả úy,
Giàu lòng từ bi nhân hậu khoan dung,
Ngài dấn thân bác ái cách lạ lùng,
Ôi Thánh Nữ xác hồn siêu tuyệt diệu.

Khi còn trẻ Ngài giúp người túng thiếu,
Coi tha nhân là phương tiện thực thi,
Yêu tha nhân và yêu Chúa khác gì?
Cho tha nhân là đỉnh điểm cho Chúa.

“Cơn dịch đen” nổi tiếng thê lương quá,
Gieo thảm sầu, gieo chết chóc khắp nơi,
Gieo tang thương ly tán biết bao người,
Không quản ngại! Chị xả thân cứu giúp.

Lạy Thánh Nữ hiển vinh trên thiên quốc,
Xin cầu bầu cho thế giới chúng con,
Qua đại dịch Corona kinh hồn,
Để nhân loại an vui phụng thờ Chúa!

Chị em Đaminh mang dòng máu lửa,
Muốn ra đi cứu giúp các nạn nhân,
Đem sức thiêng sưởi ấm cõi lòng trần!
”Nối vòng tay yêu thương” làm quà tặng!

Cơn đại dịch khiến người người khủng hoảng,
Cần biết bao những chiến sĩ đức tin!
Bảo vệ Hội Thánh sống đạo vững bền,
Rạng danh Chúa cùng ca khen Thánh Nữ.

M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.