Thơ: Tình Ca Giuse

0

Chính nhân ngay thẳng, thật thà
Nói lắm cũng thừa, lặng lẽ mà hay
Xưa mềm, nay cứng bàn tay
Chuyên cần lao động, dệt bài tình ca
Thương con, yêu vợ đề huề
Đó là Đức Thánh Giu-se tuyệt vời
Cầu xin luôn biết yêu đời
Mặc dù cuộc sống chẳng xuôi xắn gì
Xin âm thầm dệt tình ca
Cung trầm lặng lẽ bốn mùa còn ngân

TRẦM THIÊN THU
Tháng Năm – 2020

Comments are closed.