Thơ: Phủ Bóng Giáng Sinh

0

Thập hình phủ bóng giáng sinh
Dọc ngang máng cỏ thành hình yêu thương
Âm thầm trong khoảng đêm sương
Hài Nhi giáng thế vì thương nhân trần
Giáng sinh tỏa ánh bình an
Cho người nghèo khó an tâm kiếp người
Bởi vì Con của Chúa Trời
Đến cùng chia sẻ phận người trần gian
Giáng sinh mà lắm gian nan
Nghĩa là cuộc sống khó khăn rất nhiều
Thế nên cần phải thương yêu
Cọng rơm bé nhỏ chia nhau nghĩa tình
Giáng sinh có bóng thập hình
Cõi sinh, cõi tử kết tình Giê-su

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.

phone-icon