“… sống yêu thương và làm những việc tốt” – SN ngày 28.01.2021

0

Suy niệm: Hr 10,19-25

Chúng ta hãy để ý đến nhau, làm sao cho người này thúc đẩy người kia
sống yêu thương và làm những việc tốt (Hr 10,24)

Sứ điệp Tin mừng thật đơn giản biết bao! Qua thập tự giá và sự phục sinh của mình, Chúa Giêsu đã mở ra một con đường để mỗi người chúng ta được thoát khỏi tội lỗi và đi vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã sống lại, và cửa Thiên đàng giờ đây đang rộng mở. Nhưng đơn giản và dễ hiểu như thông điệp này, đôi khi chúng ta cần trợ giúp để nhìn thấy cánh cửa rộng mở ngay trước mắt. Và đó chính là anh chị em của chúng ta trong Đức Kitô.

Đôi khi người ta nhắc nhở chúng ta rằng các bí tích rất quyền năng và sẵn có. Họ có thể nói, “Bạn có vẻ khá u buồn. Bạn có nghĩ đến việc đi xưng tội chưa? Giáo xứ cuối đường có cha giải tội vào mỗi thứ Bảy”. Hoặc “Hôm nay tôi sẽ tham dự một Thánh lễ trực tuyến vào cuối ca làm việc của tôi. Bạn có thể tham gia cùng tôi từ máy tính của bạn không?” Hoặc “Tôi đang tự hỏi liệu Ba của bạn có sẵn sàng lãnh nhận Bí tích xức dầu không?”

Đôi khi họ chỉ ra những cơ hội mà chúng ta có thể đã bỏ qua. Họ có thể nói với chúng ta về một trung tâm dành cho người vô gia cư, có tủ thức ăn sắp hết. Họ có thể mời chúng ta tham gia buổi học Kinh thánh trên mạng của giáo xứ mà chúng ta muốn kiểm tra. Hoặc họ có thể khích lệ chúng ta viết thư cho vị đại diện của chúng ta về một vấn đề quan trọng.

Đôi khi họ chúng giúp chúng ta thấy Chúa Thánh Thần đang hoạt động ở đâu trong cuộc sống của chúng ta. Một người bạn có thể nói: “Thật là một ý tưởng hay! Nghe có vẻ đầy cảm hứng. Làm cách nào tôi có thể giúp bạn làm cho nó tác động?” Hoặc “Bạn dường như luôn có một viễn cảnh rộng lớn hơn tôi. Tôi thực sự đánh giá cao cách bạn giúp mở rộng tầm nhìn của tôi”. Hoặc “Bạn rất giỏi trong việc đi vào trọng tâm của một tình huống phức tạp. Đừng ngại nói theo cách bạn cảm thấy”.

Đôi khi họ khuyên chúng ta tin cậy Thiên Chúa và tin tưởng khi đức tin của chúng ta đang dao động. Lúc khác, đức tin của chúng ta giúp họ kiên trì vượt qua thời gian thử thách.

Bằng tất cả những cách này và nhiều cách khác, chúng ta có thể “khích lệ lẫn nhau” để suy phục Chúa cách sâu sắc hơn!

Lạy Chúa, xin giúp chúng con trao ban và đón nhận sự khích lệ sẽ giúp chúng con trở thành những người quản lý trung thành các ân huệ của Chúa.

Nguồn: The Word Among Us
Chuyển ngữ: Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD.

Comments are closed.