Chúa đã phục sinh – Ca đoàn Giới trẻ giáo xứ Thánh Đa Minh

0

Ban Truyền thông xin giới thiệu bài hát CHÚA ĐÃ PHỤC SINH do ca đoàn Giới trẻ Giáo xứ Thánh Đa Minh trình bày.

Sr. Anna Nguyễn Thị Thanh, Dòng Đa Minh Tam Hiệp điều khiển ca đoàn. 

Comments are closed.

phone-icon