Jesus wept – Chúa Nhật V Mùa Chay A

0

Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ
Nguồn: WAU, March, 2023

DAILY MEDITATION: JOHN 11:1-45

Jesus wept. (John 11:35)

Kara’s close friend had just passed away from cancer, leaving behind a husband and four young children. So many people had prayed for her to be healed, but it didn’t happen. Kara was baffled. How could a good and loving God allow this?

Kara searched the Scriptures for answers. Nothing satisfied her until she read these words in today’s Gospel: “Jesus wept” (John 11:35). It didn’t solve the mystery of why God allows suffering, but it did comfort her. She knew that the Lord was with her and with all the people who were grieving the death of this young woman. In fact, she sensed that he was weeping along with them.

Jesus’ weeping at the tomb of Lazarus demonstrates how, as a human being, he experienced every emotion we experience, including grief. John writes that when Jesus arrived in Bethany and saw Lazarus’ sister Mary weeping, he was “deeply troubled” (John 11:33). This shows us that Jesus understands exactly what we are going through when we lose a dear friend or loved one. Not only that, but he feels the pain and sorrow that we are feeling. That’s why we can find so much solace in drawing near to him in those difficult times.

The reality of death was painful for Jesus even though he was planning to raise Lazarus. We might believe that a loved one is with God, and perhaps feel guilty about grieving because of the joy that they are now experiencing in heaven. But Jesus’ example shows us that it’s human to be sad, and that our faith isn’t somehow deficient if we grieve.

If you are experiencing grief, know that Jesus is with you in your sorrow, not as a dispassionate bystander, but as a fellow mourner. He understands your pain, and in your darkest hour, he is with you to comfort and console you.

“Jesus, thank you for never abandoning me, in good times and in bad.”

SUY NIỆM: Ga 11,1-45

Chúa Giêsu đã khóc(Ga 11,35)

Người bạn thân của Kara vừa mới qua đời vì căn bệnh ung thư, để lại người chồng và bốn người con nhỏ. Rất nhiều người đã cầu nguyện cho chị ấy để chị được chữa lành, nhưng điều đó đã không xảy ra. Kara bối rối. Làm sao một Thiên Chúa tốt lành và yêu thương lại có thể cho phép điều này xảy ra?

Kara đã tìm kiếm câu trả lời trong Thánh Kinh. Nhưng không có gì làm chị thỏa lòng cho đến khi chị đọc những lời này trong bài Tin Mừng hôm nay: “Chúa Giêsu đã khóc” (Ga 11,35). Câu đó không lý giải được mầu nhiệm tại sao Thiên Chúa cho phép có đau khổ, nhưng nó an ủi chị. Chị biết rằng Thiên Chúa ở với chị và với tất cả những người đang đau đớn trước cái chết của người phụ nữ trẻ. Thực vậy, chị cảm nhận rằng Người đang khóc cùng với họ.

Việc Chúa Giêsu khóc trước mộ Ladarô cho thấy, là một con người, Người đã cảm nghiệm mọi cảm xúc mà chúng ta trải nghiệm, kể cả sự đau buồn. Thánh Gioan viết rằng khi Chúa Giêsu đến Batania và khi Người nhìn thấy Maria, chị của Ladarô đang khóc, Người “đã thổn thức trong lòng” (Ga 11,33). Điều này cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu hiểu rất rõ những gì chúng ta đang trải qua khi chúng ta mất một người bạn thân hay một người yêu dấu của mình. Không chỉ vậy, nhưng Người còn cảm thấy nỗi đau đớn và buồn rầu mà chúng ta đang cảm nhận. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể tìm được rất nhiều an ủi khi chúng ta đến gần Chúa trong những lúc khó khăn đó.

Thực tại về cái chết thì thật đau đớn đối với Chúa Giêsu cho dù Người đang có ý định làm cho Ladarô sống lại. Chúng ta có thể tin rằng một người yêu dấu đang ở với Chúa, và cũng  cảm thấy tội lỗi về sự đau buồn vì niềm vui mừng mà bây giờ họ đang cảm nghiệm trên thiên đàng. Nhưng gương của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng là con người thì phải có buồn phiền và niềm tin của chúng ta không suy giảm cách nào đó nếu chúng ta đau buồn.

Nếu bạn đang trải nghiệm sự đau buồn, hãy biết rằng Chúa Giêsu đang ở cùng bạn trong nỗi buồn phiền của bạn, không phải như một người ngoài cuộc vô tư nhưng như một người cùng  khóc than. Người hiểu nỗi đau đớn của bạn và trong giờ phút đen tối nhất của bạn, Người ở với bạn để an ủi và khích lệ bạn.

Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa vì không bao giờ bỏ rơi con, trong những lúc thuận lợi cũng như khó khăn”.

Comments are closed.

phone-icon