Author Sr. Bích Thu

Mục vụ Gia đình
0

Các gia đình, nhất là các bậc cha mẹ hãy sống xứng đáng với các chức năng mà Thiên Chúa và Giáo Hội đã ban cho gia đình.

Mục vụ Gia đình
0

“Gia đình – chiếc nôi văn hóa đức tin” – tập sách của nữ tu Têrêsa Phạm Thị Oanh, OP viết về những nét căn bản trong văn hoá gia đình mà Công đồng Vatican II qua Hiến chế Mục Vụ về Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay (GS) đã đặc biệt nhấn mạnh

Thông tin
0

Thứ Bảy ngày 6/7/2013, được tin báo về tình hình ngày càng nguy kịch của Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách, chị Anna Đặng Thị Kim Thoa vội xin Bề Trên cho phép chị đón xe tốc hành về Đà Nẵng

Thánh Kinh
0

Trích dịch tác phẩm “All Things in the Bible” của tác giả Nancy Tischler

1 2 3 4 5 22