Browsing: Truyền giáo

Mục vụ Truyền giáo

Truyền giáo
0

Cha Matteo Ricci cha đã đưa ra một phương cách tiếp cận mới để Loan Báo Tin Mừng. Nhiều người Công giáo ngày nay đã không nghe nói về Ricci, nhưng mẫu gương sống của cha có nhiều điều để dạy cho chúng ta ngày hôm nay

1 3 4 5
phone-icon