Giờ chầu thiếu nhi – Lễ Chúa Ba Ngôi năm A, B, C

0

 CHÚA NHT L CHÚA BA NGÔI – năm B

SNG TÌNH YÊU CA CHÚA BA NGÔI

Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Li Chúa: Mt 28,16–20  (Rm 8,14–17; Đnl 4,32–34. 39–40)

28:16   Khi ấy, mười một môn đệ đi đến xứ Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ định trước cho các ông.

28:17   Khi thấy Người, các ông phục lạy Người, nhưng có vài người còn hoài nghi.

28:18   Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông : “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.

28:19   Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần,

28:20   giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.”

 2. Suy nim:

Các em yêu quý,

Phụng vụ Giáo hội hôm nay mời gọi con cái mình chiêm ngắm Chúa Ba Ngôi và suy nghĩ xem mình đã sống và làm chứng cho Chúa Ba Ngôi thế nào trong bối cảnh xã hội hôm nay.

Bài Tin Mừng mà các em vừa nghe là đoạn kết trong Tin Mừng thánh Máthêu. Nơi đây thánh Máthêu cho ta chiêm ngắm dung mạo đầy uy quyền của Chúa Giêsu Phục Sinh trên núi Galilê khi Chúa đón hẹn các môn đệ thân tín của Chúa.

“Mi quyn năng trên tri dưới đt đã được ban cho Thy”. Cũng chính nơi đây Chúa Giêsu chính thức trao sức vụ cho các Tông Đồ “vy các con hãy đi ging dy muôn dân, làm  phép ra cho h, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thn.”

Chúa mời gọi các Tông Đồ ra đi rao giảng “mi điu” Chúa “đã truyền” cho các ngài và “làm phép rửa” cho muôn dân nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là thao thức của Chúa, là ước nguyện của Chúa trước lúc ra đi về cùng Chúa Cha: ước cho muôn người thuộc mọi dân tộc, mọi nền văn hoá, mọi thời đại, được nghe rao giảng Tin Mừng và đón nhận Tin Mừng qua việc nhận Phép Ra nhân danh Ba Ngôi. Vì nhận lãnh Phép Ra nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi có nghĩa là được thánh hiến để thuộc trọn về Thiên Chúa, nên môn đệ Chúa Kitô, nên người con trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Đây là hạnh phúc lớn lao mà Thiên Chúa Ba Ngôi trao tặng cho chúng ta cách nhưng không, miễn phí.

Được sống trong gia đình Ba Ngôi và được gọi Thiên Chúa là cha của mình, chúng ta thật là người hạnh phúc, vì Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa Tình Yêu.

Thánh Gioan Tông Đồ đã cảm nếm tình yêu ấy và đã dạy chúng ta như thế: Thiên Chúa là Tình Yêu.

Và thánh Phaolô đã vui sướng nói lên rằng: Chính Thánh Thn chng nhn cho chúng ta rng chúng ta là con cái ca Thiên Chúa và cũng chính Thánh Thn làm cho chúng ta nên con cái Thiên Chúa, khiến chúng ta sung sướng reo lên “Abba! Cha ơi!”

Các em yêu quý, Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa của yêu thương. Ngài là Cha của chúng ta. Càng sống yêu thương, yêu thương hết mọi người, ta càng gần Ngài hơn, ta càng nên nghĩa thiết trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa hơn, theo mẫu gương sống yêu thương, hy sinh và phục vụ cách khiêm hạ của Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu đã luôn làm việc với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Càng gần Thiên Chúa, ta càng được mời gọi để yêu thương anh chị em mình hơn, vì tất cả mọi người để là anh chị em của nhau và là “hình ảnh của Thiên Chúa”.

Hết các em đã được lãnh nhận Phép Rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là được thuộc về gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa và do đó các em là những người thật hạnh phúc. Ước gì các em luôn biết đến gần với Thiên Chúa Ba Ngôi qua Chúa Giêsu trong Thánh Thn, và mở rộng tâm hồn để Chúa hướng dẫn em luôn luôn trong cuộc sống, vì “phàm ai được Thánh Thn hướng dn đu là con cái Thiên Chúa,” như lời Thánh Phaolô dạy. Chỉ khi ấy các em mới có thể làm chứng cho thế giới biết về mầu nhiệm cao cả của Chúa Ba Ngôi, tràn đầy tình yêu thương và là nguồn hạnh phúc phong phú bất tận.

& —

 Ly Chúa Giêsu Thánh Th, con th ly Chúa. Con yêu mến Chúa. Con khao khát được tr nên người con ngoan trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa.

Ly Chúa Giêsu Thánh Th, xin Chúa hãy dy con cách thc làm cho con sng tt, sng vui tươi, sng chăm ngoan, biết yêu thương, và biết cng tác vi hết mi người trong vic phc v và phc v mi người vì tình yêu mến Chúa.

Xin Chúa Thánh Th hãy làm cho con ngày mt nên ging Chúa hơn, nh sc mnh biến đi ca Chúa Thánh Thn, đ con có th làm chng cho mi người biết có mt Vì Thiên Chúa ca Tình Yêu, luôn yêu thương chăm sóc hết mi người, không phân bit ai hay loi tr ai; và cũng đ làm chng rng mi người có th yêu mến Thiên Chúa thc s và nh đó có th yêu mến anh em mình thc s bng chính tình yêu ca Chúa!

Ly Chúa Giêsu Thánh Th, con yêu mến Chúa. Ly Chúa Giêsu Thánh Th, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen

1 2 3

Comments are closed.