Giáo án Khối Vào đời – Năm I – Bài 6

0

 

Bài 6:  ĐỀN THỜ và HỘI ĐƯỜNG


I. 
N ĐỊNH:

1. Thánh hoá:

2. Ôn bài cũ:

3. Dn vào bài mi:

Trong tất cả các tôn giáo, đền thờ là nơi thánh, như chốn thần linh hiện diện với con người để tiếp nhận phụng tự của họ và cho họ thông phần vào các ân huệ và sự sống của Ngài. Chúng ta gặp thấy biểu tượng căn bản này trong Cựu Ước, trong đó Đền thờ Giêrusalem là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa loài người.

II. CÔNG B LI CHÚA:  Ga 2:13-17 (thinh lng – gi ý:)

Đền thờ là nơi Chúa hiện diện và quy tụ Dân Chúa, nhưng Israel đã tục hóa nơi thánh thiêng này, khiến Đức Giêsu phải nổi giận và bắt họ phải trả lại sự tôn nghiêm cho nơi thờ tự! Điều ấy rất có thể cũng là thái độ của mỗi người chúng ta khi đến Nhà thờ để tôn thờ Chúa. Phải, bài học về Đền thờ Giêrusalem cũng chính chính là bài học về cuộc sống của mỗi người. Xin Chúa giúp chúng ta cùng nhau học hiểu về Đền thờ và Hội đường của người Do Thái.

III. DIN GING:

   1. ĐỀN TH :

Vào thời Đức Giêsu, Đền Thờ Giêrusalem đã trải qua một lịch sử dài theo vận mệnh thăng trầm của quốc gia:

  • Đền Thờ đầu tiên do vua Salômôn xây đã bị quân Babilon phá huỷ năm 587 TCN.
  • Sau khi thoát khỏi cảnh lưu đày trở về, người ta xây Đền Thờ thứ hai nhỏ hơn (520-515 TCN)
  • Đến thời vua Hêrôđê Cả, Đền Thờ được trùng tu và nới rộng 300x500m : công trình bắt đầu năm 20 trước Công Nguyên, mãi đến năm 64 sau Công Nguyên mới hoàn tất, nhưng sáu năm sau Đền Thờ lại bị quân Rôma phá huỷ hoàn toàn.

Đền Thờ có nhiều tiền đình. Lớn hơn cả là tiền đình dân ngoại, nơi đây người ta buôn bán súc vật và đổi tiền để dâng cúng Đền Thờ (x. Ga 2,14). Một lan can bằng đá ngăn tiền đình này với tiền đình phụ nữ, người ngoại giáo vượt qua sẽ bị xử tử (x. Cv 21,28). Rồi đến tiền đình Israel dành cho nam giới. Sau cùng là tiền đình tư tế, ở giữa có bàn thờ dâng lễ toàn thiêu. Bàn thờ này khá cao, vuông vức và đồ sộ: mỗi chiều 25m, cao 7m50. Hàng ngày sáng, chiều đều sát tế một con chiên, gọi là “tế lễ thường xuyên” và vô số lễ tế riêng của dân chúng. 

Cuối cùng là phần quan trọng nhất của Đền Thờ gồm Nơi Thánh và Nơi Cực Thánh. Nơi Thánh (Hêkal) có bàn thờ dâng hương (x. Lc 1,9.11), bàn dâng bánh trưng hiến và chân đèn bảy ngọn. Đi qua một bức màn là vào Nơi Cực Thánh (Debir).

Trước kia, trong Đền Thờ do vua Salômon xây, Nơi Cực Thánh là nơi đặt Hòm Bia Giao Ước. Từ năm 587 trước Công nguyên, Hòm Bia không còn nữa nên Nơi Cực Thánh hoàn toàn để trống. Người Do Thái tin rằng đây là nơi Thiên Chúa hiện diện cách đặc biệt, chỉ có vị thượng tế tại chức mới được vào mỗi năm một lần trong dịp lễ xá tội.

Đền Thờ là trung tâm đời sống phụng tự của dân Do thái. Từ 20 tuổi, mọi người Do Thái phái nam đều phải nộp thuế Đền Thờ (x Xh 30,14-16; 34,23). Đi hành hương lên Giêrusalem vào ba dịp đại lễ là một niềm vui lớn cho những người mộ đạo, vì nhờ đó mà niềm tin được củng cố. Đền thờ cũng là trung tâm chính trị nữa vì ở đó có Đại công nghị (gm 71 thành viên), và cũng là trung tâm kinh tế cho cả nước, do mọi hoạt động đều phát sinh từ Đền thờ. Vì thế  việc Đền Thờ bị phá huỷ là một mất mát không gì bù đắp nổi.

2 – HI ĐƯỜNG :

Tiếng “Hội đường” có nghĩa đầu tiên là nơi hội họp. Nhưng từ thời lưu đày ở Babylon, vì đền thờ không còn nữa, nên bắt đầu xuất hiện các hội đường. Từ đó các hội đường phát triển rất nhanh ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Mỗi cộng đoàn Do Thái đều có hội đường. Ở các thành phố lớn có nhiều hội đường.

Hội đường là một căn nhà hình chữ nhật, hướng về Giêrusalem. Phụng tự ở hội đường được tổ chức mỗi ngày 3 lần, nhưng chủ yếu là vào ngày sabát, gm có cu nguyn và đọc Kinh Thánh : người ta đọc Kinh Thánh bằng tiếng Hí-pri, rồi đọc bản dịch bằng tiếng A-ram (Targum), sau đó là bài giảng nhằm giải thích và áp dụng vào cuộc sống (Lc 4,16-21). Ông trưởng hội đường có nhiệm vụ tổ chức phụng vụ, chỉ định người đọc sách thánh và mời những người có khả năng lên giải thích (x. Cv 13,15).

Vai trò của hội đường rất quan trọng ; đặc biệt sau năm 70, khi không còn đền thờ nữa, nó trở thành nơi sinh hoạt của đạo Do thái. Hội đường không những là nơi phụng tự, mà còn là trường học và là trung tâm văn hoá. Chính nhờ hội đường mà niềm tin của người Do Thái được duy trì và lòng đạo đức được nuôi dưỡng.

3. CU NGUYN:

Lạy Chúa, hôm nay chúng con học về Đền thờ Giêrusalem và các Hội đường của người Do Thái, nhưng xin cho chúng con hiểu rằng: thân xác chúng con chính là Đền thờ Thiên Chúa sống, và Chúa Thánh Thần hiện diện ở trong chúng con.  Xin Chúa giúp chúng con biết giữ gìn thân xác và tâm hồn trong trắng, để trở nên Đền thờ Thiên Chúa hằng sống, vì Chúa yêu thích ở lại trong chúng con. Cũng xin Chúa giúp chúng con biết yêu thích đến với Chúa nơi Nhà thờ của giáo xứ, nhất là khi cử hành phụng vụ thánh lễ, để chúng con được ơn biến đổi.

IV. SNG LI CHÚA

1. Bài học: theo sách thủ bản.

2. Gi ý thc hành: Nhà thờ là trái tim của giáo xứ, nơi đó Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện và chờ đợi chúng ta đến với Người. Em hãy cố gắng siêng năng đến với Chúa, tham dự Thánh lễ hàng ngày, nhất là ngày Chúa nhật cách tích cực và trọn vẹn.

V. KẾT

Sr. Teresa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.