Kính dâng Thầy Giêsu

0

Mở đầu một ngày mới
Ngước mắt nhìn chơi vơi
Thầy tận trên đỉnh đời…
Hiện thân Là Tấm Bánh
Nuôi con người muôn nơi

Con thầm gọi Thầy ơi!
Chẳng sao diễn thành lời
Lặng lẽ con thờ kính
Mong ở cùng Thầy thôi!

Thầy vĩ đại diệu vời
Tình Thầy tựa biển khơi
Mái trường đây: hoàn vũ
Môn sinh: hết mọi người

Thầy thương từng học trò!
Có kẻ lắm sầu lo,
Có người vô tư quá!
Thầy thấu suốt khôn dò…

Từng ngày Thầy mở khai
Tiệm tiến tháng năm dài
Từ con tim, khối óc
An bình về tương lai…

Ôi vị Thầy kính yêu,
Như ngọn sóng thủy triều
Vỗ bờ tung bọt trắng
Là biển hoa mỹ miều:
Mừng chúc thâỳ cao siêu.

Con mong là sáo diều
No thỏa tình phong nhiêu
Tiếng nó reo vi vút
Dìu đưa áng mây chiều

Qui tụ cả về đây
Hân hoan trước Nhan Thầy
Kính mừng ngày Nhà Giáo
Niềm vui dâng tràn đầy

Từng lớp lớp môn sinh
Đã chuyển trao ân tình
Hiện tại còn hay khuất
Thầy xuống muôn phúc lành

Nhớ về những vị Thầy đã đi qua đời mình: cho mình lớn lên …

Nt. Maria Hoài Thu

Comments are closed.

phone-icon