Gieo và gặt

0

Hãy cẩn thận những gì bạn gieo hôm nay, nó sẽ quyết định những gì bạn gặt vào ngày mai.

***

Nếu gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin.

Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện.

Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng,

Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng,

Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hoà thuận,

Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công,

Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hoà giải,

Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân thiện,

Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt cộng tác,

Nếu bạn gieo niềm tin, bạn sẽ gặt phép màu,

Nhưng,

Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực,

Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn,

Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt hủy diệt,

Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền muộn,

Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ mụ mẫm,

Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt tổn hại,

Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù,

Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo,

Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt tội lỗi.

Lê Đăng sưu tầm

Comments are closed.