Triều đại 165: Đức Giáo hoàng Cêlestinô II

0

Đức Giáo Hoàng Cêlestinô II sinh tại Città di Castello, miền Ombrie, tên thật Guiđô di Castello, được chọn làm Giáo hoàng ngày 26-9-1143. Trước đó, ngài làm đặc sứ Giáo hoàng ở Pháp dưới triều đức Hônôriô II. Nơi đó, ngài gặp triết gia Abéliarđô và là bạn của ông ta trong một thời gian ngắn. Vì thế, thánh Bernađô công kích ngài đã có liên quan với nhà triết học lạc giáo, người mà đức Innôcentê II đã lên án. Thật ra, sau khi lên ngôi Giáo hoàng, chính ngài cũng lên án lạc thuyết của Abeliarđa. Ngài không muốn tấn phong cho Roger miền Sicile làm quốc vương Sicile và Pouille, nhưng lại tha vạ tuyệt thông cho Louis VII, qua nước Pháp, vì lòng thành khẩn ăn năn sám hối. Ngài yêu cầu thánh Bernađô giúp ngài giải quyết những tranh chấp, chia rẽ nội bộ trong Giáo hội, nhưng không thành công lắm.

Khi ấy, Azrnauđô de Brescia phát động phong trào chống nạn tham nhũng đang lan tràn khắp Giáo hội và xã hội, phong trào lớn mạnh và dần dần chống đối luôn cả quyền bính của Đức Giáo Hoàng.

Khiếp sợ trước bầu khí sôi động đó, ngài đã rút lui vào tu viện được canh phòng cẩn mật và qua đời ngày 8-3-1144.

Comments are closed.