Triều đại 207: Đức Giáo hoàng Êugêniô IV

0

Đức Êugêniô IV sinh tại Venise vào năm 1383, tên Gabriel Condulmer, là cháu gọi đức Grêgôriô XII bằng cậu, được bầu làm Giáo hoàng ngày 3-3-1431, đăng quang ngày 11-3-1431 với danh hiệu Êugêniô IV. Là vị Giáo hoàng nhân từ, đức độ, kiên nhẫn, sống khắc khổ và rất cương quyết, kiên nhẫn đến độ người ta nói rằng ngài là con người không biết đến những giải pháp tạm thời và cũng không biết đến giới hạn của chính mình. Ngài triệu tập công đồng chung đã được vị tiền nhiệm Martinô V khai mở, để bàn về các vấn đề, trong đó có đề nghị của hoàng đế Đông Phương Gioan VII hợp nhất hai Giáo hội Đông Phương và Rôma. Nhưng trong thực tế, hoàng đế Gioan VII đề nghị điều này chỉ vì muốn có những đồng minh để chống lại quân Hồi Giáo Thổ đang xâm chiếm đất nước của ông. Những vấn đề được đưa ra bàn luận có một tầm mức quan trọng về tín lý và quy luật mà người ta tưởng rằng có thể giải quyết dễ dàng và sẽ không có những tranh cãi sau đó. Những vấn đề đó là: “và bởi Đức Chúa Con” (Filioque) trong Kinh Tin Kính, “ưu quyền của Giáo hoàng Rôma” (primat romain) cao hơn các Giáo hội địa phương khác, “Kinh khẩn cầu” (Epiclese), “luyện tội” (Purgatoire). Vốn chuyên quyền, không thích những quan điểm chống lại quyền Giáo hoàng như công đồng đã biểu quyết, ngài ra lệnh tạm giải tán công đồng và cho dời địa diểm họp công đồng về gần Rôma. Lúc đầu công đồng hội ở Bôlônia, sau đó ở Ferrare và ở Florence. Tại đây, dưới sự hiện diện của hoàng đế Gioan VII, bản văn hòa giải giữa hai Giáo hội Đông – Tây được ký kết một cách long trọng, nhưng sự hiệp nhất này không kéo dài được bao lâu. Quyết định thay đổi nơi hội công đồng của ngài làm cho phần đông nghị phụ Hồng y bất mãn, họ xác định công đồng chung có quyền trên Giáo hoàng. Do đó, họ đã nhóm họp lại dưới hình thức Mật nghị (conclave) rồi truất phế ngài và bầu lên một ngụy Giáo hoàng xuất thân từ một giáo dân vùng Savoie, tên Le Pacifique vào ngày 5-11-1439, đăng quang ngày 24-5- 1440 với danh hiệu Fêlix V. Đây là ngụy Giáo hoàng cuối cùng trong lịch sử Giáo hội. Công đồng Florence đã đi đến quyết định quyền của Giáo hoàng lớn hơn những quyết định của công đồng chung.

Ngài tích cực bảo vệ nghệ thuật, cho trùng tu điện Pantheon và hí trường Colisê, và cho dựng một cánh cửa bằng đồng ở Vương Cung Thánh Đường của Vatican. Ngài qua đời ngày 23-2-1447 và ngụy Giáo hoàng Fêlix V qua đời ngày 7-4-1449.

Comments are closed.