Các Thánh Dòng Anh Em Thuyết Giáo

0

Ngày 7 tháng 11

CÁC THÁNH DÒNG ANH EM THUYẾT GIÁO

Lễ kính

Hôm nay chúng ta thành kính tưởng nhớ các anh chị em diễm phúc trong Gia đình Đa Minh đã ra đi trước chúng ta, để lại gương sáng trong nếp sống, tình thân ái, sự hiệp thông, và sự phù trợ bằng lời chuyển cầu. chúng ta hăng say noi gương các vị để được vững vàng trong ơn gọi theo chân Chúa Ki-tô (Xc. HP số 67, §III).

Lời nguyện

Lạy Chúa là gương mẫu mọi sự hoàn thiện, Chúa ban cho Giáo hội đủ mọi thánh nhân nhằm xây dựng nhiệm thể Chúa Ki-tô. Xin cho chúng con ngày nay được theo bước các thánh trong gia đình Đa Minh để mai sau được hưởng vinh quang cùng các vị ấy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. 

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh)

Comments are closed.