Suy niệm với Mẹ – ngày 06.11

0

Thứ Năm, ngày 06.11.2014

Lc 15,1-10

“Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối” (Lc 15,10)

Như Mẹ: Thiên Chúa đầy lòng yêu thương và nhân hậu. Người hiện thân qua người con yêu dấu là Đức Giêsu Kitô để tìm kiếm chúng ta. Ngài sẵn sàng đón nhận chúng ta đang khi chúng ta còn là tội nhân. Có người nào như Thiên Chúa là Đấng luôn hết lòng kiếm tìm và rất đỗi vui mừng khi ban ơn tha thứ?

Với Mẹ: Con muốn trở về với Chúa sau quãng đời hoang tàn. Nơi trái tim Chúa, con lại khám phá ra giá trị của bản thân con đáng quý biết chừng nào. Xin mở rộng lòng con, để con biết đón nhận Chúa là tình yêu của đời con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp con sám hối thật lòng vì tội lỗi con đã xúc phạm đến Chúa. Đã bao lần con phạm tội nhưng rồi vẫn luôn luôn được Chúa thứ tha. Xin giúp con can đảm đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.