Thánh Đa Minh Hà Trọng Mậu

0

Ngày 5 tháng 11

THÁNH ĐAMINH HÀ TRỌNG MẬU

Linh mục, tử đạo (1794 – 1858)

Tiểu sử

Cậu Đa Minh Hà Trọng Mậu sinh năm 1794 tại làng Phú Nhai, Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Cậu xin vào chủng viện và kiên trì học tập cho đến khi thụ phong Linh mục. Năm 1829, cùng với 10 linh mục khác trong giáo phận, cha Mậu gia nhập Dòng Đa Minh để có thể kết hợp mật thiết hơn với Chúa và gắn bó với nhau trong sứ mạng rao giảng Tin mừng. Năm sau cả 11 vị đều được khấn dòng; trong số này có 7 vị được phúc tử vì đạo.

Trải qua những ngày gian khổ dưới cuộc bách hại đạo của vua Minh Mạng, rồi những ngày bình an dưới thời Thiệu Trị, cho đến 10 năm đầy khó khăn thời vua Tự Đức, cha Mậu luôn tận tụy với đàn chiên. Ngày 27-8-1858 quan quân vây làng Kẻ Điền và bắt cha.

Khi bị giải về giam ở Hưng Yên, cha luôn khuyến khích những người cùng cảnh ngộ giữ vững đức tin, dù phải chấp nhận mọi đau khổ. Khi thấy không thể làm gì cho cha bỏ đạo, quan ra án trảm quyết cha Mậu cùng với 21 giáo hữu khác. Khi biết tin này, cha tỏ ra hân hoan, thanh thản chấp nhận án với lòng can đảm.

Ngày 5-11-1858, trên đường ra pháp trường, người dẫn đầu đoàn tử đạo. Đến nơi xử bên bờ sông Hưng Yên, người quì gối cầu nguyện, rồi đưa cổ cho lý hình thi hành án. Thi thể cha được mai táng trong nhà thờ xứ Mai Linh, tỉnh Nam Định.

Đức Thánh Cha Pi-ô XII đã nâng người lên hàng chân phước ngày 29-4-1951. Ngày 19-6-1988, Đức Thánh Cha Gioan Phao-lô II đã suy tôn người lên bậc hiển thánh.  

(Trích từ tác phẩm “Đám mây nhân chứng” của các anh em Đa Minh)      

Comments are closed.