Vương quyền

0

Cuộc chiến để chiếm vương quyền luôn luôn còn tiếp diễn. nó có thể xuất hiện ở quy mô nhỏ và chiếm lĩnh ở quy mô lớn, dưới nhiều hình thức khác nhau: Thương hiệu, thị trường, địa vị, uy tín, cá nhân, tập thể… Không thể đưa hết mọi mặt để liệt kê về cuộc chiến vương quyền. Có một câu nói Chúa Giêsu với cho Phi La Tô để suy gẫm: “”Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài” (Ga 19, 11). Vương quyền dùng sức mạnh để chiếm lấy hay vương quyền từ trời ban cho?

Vương quyền chiếm lấy.

Đó là quy luật của hoang dã: “mạnh được yếu thua”. Trong cuộc chiến dành lấy vương quyền này, người ta nhắm đến mục đích phục vụ quyền lợi cho chính mình hay cho phe nhóm của mình.

Trong bộ phim truyền hình Game of Thrones được tải nhiểu nhất, người ta nhận thấy những vấn đề cơ bản của vương quyền chiếm đoạt. Quyền lực thể hiện rõ ràng nhất là quyền sinh sát người khác.

Quyền lực trên sự sống là quyền lớn nhất của con người chiếm hữu từ quyền của Thiên Chúa. Thiên Chúa mới là chủ của sự sống, đó không phải là điều mới nhưng đã được ghi dấu trong công trình sáng tạo. Cain, là kẻ đại diện cho kẻ giết người đầu tiên, nơi Cain biểu hiện con người chống lại con người một cách triệt để đầu tiên. Cain, tên của nó có nghĩa là sở hữu, hắn là người chiếm hữu đầu tiên. Sở hữu và chiếm hữu, hắn là người ý thức về chính mình, quy về bản thân một cách triệt để, kẻ muốn làm chủ cả đời sống của người khác.

Biến thể của Cain có nhiều hình thức khác khi tiếm quyền của Thiên Chúa để hành xử với người anh chị em, đồng bào của mình một cách thống trị. Vương quyền thống trị luôn luôn có người trên, kẻ dưới; luôn có giới quyền lực và kẻ thấp cổ bé miệng; luôn có những người tỏ rõ ưu thế địa vị của mình, bóc lột, vơ vét, chiếm hữu phần của những người khác.

Có quyền lực, người ta cũng có quyền đưa ra những áp đặt giá trị không tuân theo những quy tắc tự nhiên. Quyền lực đôi khi đứng cả trên luật, coi mình là luật, giải thích luật và áp dụng luật cách tùy tiện.

Nói chung quyền lực chiếm hữu luôn luôn là thứ quyền lực áp đặt nhiều điều để có lợi cho mình hay cho phe nhóm của mình mà không đề cập tới sự sống đòi công bằng cho mọi người. Philatô rửa tay sau khi ra án tử cho Chúa Giêsu, là biểu tượng của quyền lực chiếm hữu. Không chịu trách nhiệm sai trái gì vì quyền lực nằm trong tay họ, giống như tục ngữ có câu: “Miệng nhà quan có gang có thép.” Quan phán đâu, dân chịu đấy.

Vương quyền từ nơi Thiên Chúa ban.

Quyền được trao ban là để bảo đảm cho công ích được thực hiện: Tôn trọng sự sống con người – an sinh xã hội – kiến tạo hòa bình. Đó là ba yếu tố căn bản của công ích. 

Người được ủy quyền để thực hiện công ích chung là đúng nghĩa với những người giữ quyền lực. Chính trong vai trò được ủy quyền, người được ủy thác giữ vương quyền trở nên người phục vụ.  Chúa Giêsu là gương mẫu cho mọi vương quyền, Thánh Phao lô diển tả: (Pl 2, 6 – 10): “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.  Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu”.

Con người đến để phục vụ. Là quyền được ủy thác, cho nên con người lãnh quyền trở nên con người phục vụ. Quyền phục vụ không những chỉ  là những hy sinh, khó nhọc, chịu khổ, phục vụ sự sống cho anh chị em mình, Chúa Giêsu còn trở nên giá chuộc cho nhiều người (Mt 20, 28).

Để thực thi vương quyền theo gương Chúa Giêsu, không là điều dễ, vì luôn có những cám dỗ trong quyền bính để thống trị. Ví dụ như ba cám dỗ của Chúa Giêsu ở đầu sứ vụ công khai, trong đó có cám dỗ về quyền bính để thống trị (X Mt 4, 1 – 11). Cám dỗ trần thế này rất dễ chịu vì hưởng những vinh hoa, phú quý do quyền bính mang lại, khác với quyền bình mà Chúa Giêsu mời gọi “hiến thân mình làm giá chuộc”. Bao giờ người lãnh đạo, thi hành vương quyền dám hy sinh tính mạng mình theo nghĩa tích cực thì vương quyền Chúa Giêsu mới hiển trị.

Một trong ba sứ vụ của người Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, là thi hành sứ vụ vương quyền của Chúa Giêsu. Như cách dìm mình trong nước rửa tội, người Kitô hữu cũng dìm mình trang sự khiêm hạ, để phục vụ chứ không được phục vụ, khiêm hạ như người tôi trung, là dụng cụ của Thiên Chúa dùng chứ không còn thuộc về mình. Đó là một tiến trình sống ơn gọi bí tích Rửa Tội bằng những ân sủng của các bí tích khác hỗ trợ, nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn.

Sống theo vương quyền của Chúa Giêsu ủy thác luôn là lời mời gọi để biến đổi quyền bính thế gian trở thành quyền bính để phục vụ sự sống và phẩm giá của con người. Xin cho con và cho anh chị em con, những người đang lãnh trách nhiệm thi hành vương quyền của Chúa, luôn biết sống khiêm hạ trong chức vụ, biết hòa mình với anh chị em mình thi hành sứ mạng Chúa trao, thực thi nhũng điều ngay thẳng và công bình, sống yêu thương và bác ái, tha thứ và hy sinh.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Comments are closed.