Suy niệm với Mẹ, ngày 24.12

0

Thứ Tư, ngày 24.12.2014

Tuần 4 Mùa Vọng

Lc 1,67-79

“Vầng Đông tự trời cao viếng thăm ta” (Lc 1,78)

Như Mẹ: Từ lúc nguyên tổ loài người bất tuân phục Thiên Chúa, bóng đêm tội lỗi đã bao phủ khắp thế gian. Bóng đêm ấy khiến nhân loại phải sống trong cảnh mịt mù, xa cách Thiên Chúa, đi vào chốn diệt vong. Nhưng Thiên Chúa không nỡ để con người phải chết. Thế nên, Người đã sai Con Một là Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu độ nhân loại. Đức Giêsu chính là Vầng Đông tự trời cao xuất hiện, chiếu tỏa ánh sáng vào trần gian, soi dẫn những ai đang ngồi  nơi tăm tối tiến bước vào đường nẻo bình an.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu Kitô là Ánh Sáng đem lại sự sống, xin cho chúng con biết từ bỏ những đam mê tội lỗi và bước theo đường Ngài chỉ vẽ, để được hưởng ơn cứu độ muôn đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chỉ đường, dẫn đưa chúng con đến với Đức Kitô, Con của Mẹ.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.