Suy nệm với Mẹ – ngày 28.01

0

Thứ Tư, ngày 28.01.2015

ThánhTôma Aquinô, tsht

Mc 4,1-20

Trong khi người ấy gieo,
có hạt rơi xuống vệ đường, bụi gai,… đất tốt.

Như Mẹ: Cách đây hơn 2000 năm, Đức Giêsu đã đến thế gian và trực tiếp mặc khải ơn cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại qua lời nói, việc làm, cái chết và sự phục sinh của Người. Thế nhưng có mấy ai đã nhận ra điều này?

Với Mẹ: Lạy Chúa! Chúa ban ơn sủng dồi dào không phân biệt bất cứ ai, nhưng chúng con lại đón nhận với những thái độ khác nhau: Khô khan, thờ ơ và nhất thời hay bằng thái độ tín trung và phó thác,… Xin cho chúng con luôn biết chăm sóc mảnh đất tâm hồn mình thật tươi tốt để xứng đáng là nơi Chúa hiện diện.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con biết siêng năng đến với Chúa qua việc đọc Kinh Thánh, sống bí tích Thánh Thể một cách tha thiết và sốt sắng hơn mỗi ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.