Suy niệm với Mẹ, ngày 11.01

0

Ngày 11.01.2015

Chúa Nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

Mc 1,7-11

“Con là con yêu dấu của Cha,
Cha hài lòng về
Con” (Mc 1,11)

Như Mẹ: Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan. Người đã khiêm tốn hạ mình cúi xuống để cho ông Gioan làm phép rửa cho mình. Người nêu gương sáng cho những người tội lỗi cũng biết đón nhận phép rửa để được ơn cứu độ.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu! Để làm đẹp lòng Chúa Cha, xin cho mỗi người chúng con biết theo gương Chúa mà sống khiêm nhường, ý thức được thân phận yếu đuối của mình mà cậy nhờ vào lòng thương xót Chúa. Xin cho chúng con biết thực hiện cụ thể qua cử chỉ yêu thương, bác ái và hết lòng phục vụ anh chị em.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết sống cho người khác và sống vì người khác với tinh thần phục vụ đơn sơ và khiêm tốn.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.