Suy niệm với Mẹ, ngày 12.01

0

 Thứ Hai, ngày 12.01.2015

Mc 1,14-20

“Các anh hãy theo tôi” (Mc 1,17)

Như Mẹ: Mỗi người Kitô hữu đều được mời gọi lên đường cùng Chúa Giêsu. Ngài mời ta đi theo chính con đường của Ngài, gắn bó với Ngài, và nhận Ngài là nền tảng và tất cả của cuộc sống mình. Ngài mời chúng ta vác thập giá đời mình mà bước đi theo Ngài trong ơn trợ lực của Chúa Thánh Thần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi sống giữa xã hội ồn ào và náo động, nhiều lúc chúng con bị tiền tài và danh vọng làm át mất tiếng của Chúa vẫn hằng tha thiết mời gọi chúng con. Xin giúp chúng con có những khoảng không thinh lặng để nhìn lại tâm hồn mình, nơi chúng con có thể gặp và nghe được tiếng Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ đồng hành cùng chúng con trên con đường đức tin, để nhờ sự trợ giúp của Mẹ chúng con vững tin theo Chúa đến cùng.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.