Suy niệm với Mẹ, ngày 13.01

0

Thứ Ba, ngày 13.01.2015

Thánh Hilariô, Gmtsht 

Mc 1,21-28

“Người giảng dạy
như một Đấng có thẩm quyền” (Mc 1,22)

Như Mẹ: Ngày nay, có nhiều kẻ quấy rối và mời gọi chúng ta làm những điều phản nghịch chống lại Thiên Chúa. Hãy tỉnh thức trước những trò lừa dối này. Hãy vững tin vào Chúa Giêsu và quyền năng của Người. Hãy lắng nghe và sống theo Lời của Người, bởi vì chỉ có Người mới có những lời mang lại sự sống đời đời cho chúng ta mà thôi.

Với Mẹ: Lạy Chúa, cách để chúng con vượt qua được những lời dụ dỗ ngọt ngào và rất gian manh của ma quỷ là dựa vào những lời giảng dạy đầy quyền năng của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ khẩn cầu Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng con biết lắng nghe và thực hành những lời dạy của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh qua từng biến cố thường ngày.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.