Suy niệm với Mẹ, ngày 14.01

0

Thứ Tư, ngày 14.01.2015

Tuần 1 TN

Mc 1,29-39

“Người lại gần, cầm lấy tay mà đỡ dậy,
cơn sốt dứt ngay” (Mc 1,31)

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ, bệnh tật, vất vả và thiếu thốn của con người. Chúa đã ra sức cứu chữa. Tình thương của Chúa bao trùm tất cả, nhất là những con người hèn yếu, tội lỗi, bệnh tật…

Với Mẹ: Lạy Chúa! Thế giới của chúng con ngày nay đang cần biết bao những cánh tay quảng đại chìa ra để “đỡ dậy” những con người đang sống trong lầm than, đau khổ vì đói rách và bệnh tật; đang cần những bàn tay để xoa dịu những tâm hồn đang hiếu chiến và ưa bạo lực. Xin cho chúng con có tâm hồn khiêm nhường, hiền lành và hoà bình.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin Mẹ giúp chúng con để bàn tay của chính mỗi người chúng con cũng có sức nâng đỡ và chữa lành cho nhiều tâm hồn.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

 

Comments are closed.