Suy niệm với mẹ, ngày 15.01

0

Thứ Năm, ngày 15.01.2015

Mc 1,40-45

“Vì anh đã được sạch,
thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền,
để làm chứng cho người ta biết” (Mc 1,44).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã chữa lành người phong hủi theo như lời anh cầu xin. Chúa vừa thi hành tình thương xót đối với anh, đồng thời cũng dạy cho anh biết làm chứng cho tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu! Chúa luôn chạnh lòng thương đối với những người bất hạnh, xin cho chúng con biết cảm thương đối với người nghèo khổ, bệnh tật và tội lỗi, đồng thời xin cũng dạy chúng con biết sẵn sàng đi để làm chứng nhân cho Tin Mừng tình thương của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin giúp chúng con có được đức tin vững mạnh, lòng can đảm và một tấm lòng yêu mến để trở nên một người Kitô hữu nhiệt tâm trong sứ vụ làm chứng nhân Tin Mừng yêu thương của Chúa giữa lòng đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.