Suy niệm với Mẹ, ngày 01.02

0

Ngày 01.02.2015

Chúa Nhật 4 – TN B, Tv 4

 Mc 1,21-28

“Lời giảng dạy thì mới mẻ,
người dạy lại có uy quyền” (Mc 1,27)

Như Mẹ: Những gì Đức Giêsu đã nói và đã làm khiến người Do Thái khi ấy không tránh khỏi ngạc nhiên bỡ ngỡ. Bởi trong mắt họ, Đức Giêsu là một người rất bình thường, từ nguồn gốc cho đến hoàn cảnh gia đình. Thế nhưng Người lại làm được những việc mà các kinh sư của họ không làm được. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể nhìn thấy hình ảnh Đấng Cứu Độ nơi Đức Giêsu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, người Do Thái thờ ơ trước lời giảng dạy uy quyền của Chúa; chúng con cũng coi nhẹ lời giảng dạy của Chúa. Xin mở lòng mở trí chúng con để chúng con biết nghe lời giảng dạy của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con siêng năng học hỏi Lời Chúa để Lời Chúa trở nên nguồn sống của đời chúng con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.