Suy niệm với Mẹ, ngày 15.02

0

Ngày 15.02.2015

Chúa Nhật 6 – TN B, Tv tuần 2

Mc 1,40-45

“Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn anh sạch đi” (Mc 1,41).

Như Mẹ: Tình thương của Chúa luôn hướng đến tất cả mọi người, nhất là những người tội lỗi, bị xã hội gạt ra ngoài lề. Qua việc Chúa Giêsu chữa lành người mắc bệnh phong, ta thấy rằng Tình yêu của Chúa luôn trả lại cho ta phẩm giá đích thực mà Chúa đã ban cho ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Con thật xấu hổ vì con thường sống không bác ái với những người nghèo khổ, mắc bệnh nan y… Con sợ phải giúp đỡ họ, con khinh miệt họ vì cho rằng họ xấu xa, ghê tởm. Xin Chúa chạm vào lòng chúng con, biến đổi chúng con để chúng con cũng biết cảm thương những ai đang đau khổ và bệnh tật.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa tẩy sạch sự ích kỉ, kiêu ngạo trong trái tim chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai đang lâm cảnh túng cực cùng quẫn.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.