Suy niệm với Mẹ, ngày 20.6

0

 Thứ Bảy, ngày 20.06.2015

Tuần 11 TN

Mt 6,24-34

“Anh em đừng lo lắng cho ngày mai” (Mt 6,34).

Như Mẹ: Giáo lý của Chúa Giêsu luôn hướng người ta về với Thiên Chúa, đặt trọn niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài. Và quả thật, Chúa là người cha luôn quan tâm đến các nhu cầu vật chất cũng như tinh thần của con cái. Ai ký thác đường đời cho Chúa, thì chính Ngài sẽ ra tay.

Với Mẹ: Lạy Chúa, một khi hướng toàn bộ đời sống của mình về Chúa, chúng con sẽ trở nên thật sự giàu có! Biết thế, nhưng chúng con lại không dám làm, mà cứ bám víu vào những cái ở trần gian. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Nước Chúa trước hết, còn những thứ khác thì tin tưởng và cứ để Chúa ban thêm cho.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ hoàn toàn phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết đặt trọn cuộc đời vào trong tay Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.